menu
 
Peter Wollen: A két avantgárd
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás

 

A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Peter Wollen: The Two Avant-Gardes. In P. W.: Readings and Writings. Semiotic Counter-Strategies, London, Verso, 1982. 92-104. o.
A fordítás a Studio Intenational engedélyével jelenik meg.

 1. [Film-Makers’ Cooperative – A ford.] [A Film-Makers’ Cooperative (Filmkészítők Egyesülete) 1962-ben alakult New Yorkban, azóta is a független és az avantgárd filmek legnagyobb archiválója és terjesztője. – A szerk.]
 2.  [A magyarra még nem lefordított filmek címeit a Wollen által használt változatban hagyom, és szögletes zárójelben tüntetem fel az eredeti címet, ha az eltér a tanulmányban szereplőtől, a magyarra már lefordított filmek címei után szögletes zárójelben adom meg az eredeti címet. – A ford.]
 3. Stephen Dwoskin: Film Is… London, 1975. David Curtis: Experimental Cinema. London, 1971.
 4. [New American Cinema (NAC) Group: 1960-ban alakult, a New York-i avantgárd művészeket és a független művészeket tömörítette egybe, egyik célja az avantgárd filmek széles körben való megismertetése és terjesztése a Co-op hálózatok által. – A szerk.]
 5. Standish Lawder: The Cubist Cinema. New York, 1975.
 6. Lásd Sophie Lissitzky-Kuppers: El Lissitzky. London, 1968.
 7. [„Kitágított film”: a fogalom olyan alkotásokra vonatkozik, melyek a film hatókörét tágítják ki azáltal, hogy a néző élő tapasztalatává teszik a befogadást a filmi apparátus előtérbe helyezésével. Például felborítják a filmek hagyományos vetítési módját a több képernyős vetítés vagy a performanszok beiktatása által; maga a vetítés válik a film fontos alkotóelemévé. – A szerk.]
 8. Theo van Doesburg: Film as Pure Form. Ford. Standish Lawder. Form, 1966. nyár. Eredeti megjelenési hely: Die Form, 1929. május 15.
 9. Lásd Victor Burgin: Photographic Practice and Art Theory. Studio International, 1975. július-augusztus. [Magyarul lásd Victor Burgin: Fotográfiai gyakorlat és művészetelmélet. Ford. Wessely Anna. In Bán András és Beke László (szerk.): Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1997. 203-232. o. – A ford.]
 10. Lásd Roland Barthes: Elements of Semiology. London, 1967. [Magyarul lásd Roland Barthes: A szemiológia elemei. Ford. Kelemen János. In R.B.: Válogatott írások. Szerk. Kelemen János. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1971. 9-92. o. – A ford.]
 11. Christian Metz: Language and Cinema. The Hague, 1974.
 12. Barbara Rose: Kinetic Solutions to Pictorial Problems: The Films of Man Ray and Moholy-Nagy. Artforum, 1971. szeptember.
 13. Lásd az Ontológia és materializmus a filmben című tanulmányt. In Peter Wollen: Readings and Writings. Semiotic Counter-Strategies, London, Verso, 1982. 189-207. o.
 14. [„Előadói technika a szovjet montázs-filmben, melynek segítségével a színész egy társadalmi csoportra, általában egy gazdasági osztályra jellemző vonásokkal ruházódik fel.” http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0070384290/student_view0/glossary.html – A ford.]
 15. [Az Eisenstein által használt erőszakos képek és sokkoló hatások megnevezése a Grand Guignol nevű párizsi színházra (1897-1962) utal, mely a kínzások és az erőszak realista megjelenítéséről volt híres. – A szerk.]
 16.  Sergej Eisenstein: The Cinematographic Principle and the Ideogram. In Film Form, New York, 1949. [Magyarul lásd Szergej Mihajlovics Eizenstein: A filmszerűség elve és a képírásjel (1929). Ford. Félix Pál. In Sz. M. E.: A filmrendezés művészete. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk., bevezető tanulmány Nemeskürty István. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1963. 193. o. – A ford.]
 17. [Dokumentarista stílusú filmezés könnyű felszereléssel, kis létszámú stábbal, mely a lehető leginkább megpróbálja kizárni a filmkészítő beavatkozását, és mellőzi a narrációt. – A szerk.]
 18. [P. Adams Sitney által bevezetett fogalom, mely azokra a filmekre vonatkozik, amelyekben a forma felülkerekedik a tartalmi vonatkozásokon, a fény, a kameramozgás, az idő szerepe önreflexívvé válik. – A szerk.].
 19. Eisenstein: A Dialectic Approach to Film Form. In Film Form [A lábjegyzet Wollennél hiányos. A tanulmány angol nyelvű megjelenését, valamint a magyar fordítások megjelenéseit illetően Bárdos Judit szavai igazítanak el: „A filmforma dialektikus megközelítése (1929). A tanulmány a Jay Leyda szerkesztette The Film Sense című kötetben (Harcourt Brace & Co., 1942.) angolul jelent meg, magyar fordítása a következő helyeken található: Szergej Mihajlovics Eisenstein: Forma és tartalom I. Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1964. 69–97. o., valamint Filmesztétikai szöveggyűjtemény I. 270–285. o.” Bárdos Judit: Az attrakciók montázsától az intellektuális film elméletéig. Metropolis, 1998/3. Lásd még http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9803/bardos.htm. Az Eisenstein-tanulmány e Metropolis-beli Bárdos-írás megjelenése óta a következő kötetben is megjelent: Sz. M. Eisenstein: A filmforma dialektikus megközelítése. Ford. Szilágyi Zsuzsanna. In Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Szerk. Bárdos Judit. Áron Kiadó, 1998. 115-131. o. – A ford.]
 20. Jean-Luc Godard: Le Gai Savoir. Paris, 1969. A szkriptet, „mot-à-mot d’un film encore trop réviso” az 1968 májusában alakult Union des Ecrivains tette közzé.
 21. Julia Kristeva: Semeiotike. Paris, 1969. [Magyarul Julia Kristeva: A szövegnek nevezett produktivitás (részlet). Ford. Z. Varga Zoltán. Enigma (16) 1998, 45-53. o. Lásd még www.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/szovegtar/kristeva.rtf]
 22. [A ’60-as évek politikailag elkötelezett, brazil filmművészeti irányzata, mely magán viseli az olasz neorealizmus és az új hullám jegyeit. – A szerk.]
 23. Lásd Ian Christie: Time and Motion Studies: Structural Cinema and the Work of Bill Brand. Studio International, 1974. június.
 24. Az angol tájfilmesek gyakran használják a narrativitás egy új típusát, amelyben mind a filmkészítő, mind pedig az oksági szerepben megjelenő „természet” protagonistaként lép színre. A felvétel előtti esemény, amely egy hagyományos jelölt („táj”), aktívan részt vesz a felvételi folyamatban, meghatározva a „speciálisan filmszerű” kódokkal való munkálatokat.

 
 
kezdőlap | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum