Apertúra Film-Vizualitás-Elmélet
2012. tél [VII. évfolyam, 2. szám] | Nyomtatás |

Az Apertúra téli száma három tematikus blokkból építkezik. A kritikai elméletek fogalomkészletéből és eljárásaiból merítő pszichoanalitikus, posztkoloniális és genderperspektívák a test, a nemiség, a terület és a szubjektivitás fogalmainak játékba hozása által kontextualizálják a kortárs filmelmélet meghatározó meglátásait. A Szindbád-alkotások mind filmtörténeti, mind prózatörténeti szempontból mérföldkőnek számítanak. Jelen számunkban a képi és mediális önreflexió, valamint a novellafüzér és a film emlékezettechnikája kerül a vizsgálat fókuszába. A tanulmányok többségére jellemző, hogy egyetlen filmalkotás tüzetes (esetenként szoros) olvasásával viszik színre a tágabb kultúraelméleti, képolvasási szempontokat.

Test, nem, terület

Hatalyák Edina: Kim Ki-duk: Bin-jip. A test által kísért(ett) látvány

Hódosy Annamária: Egy szoknya, két nadrág. Homoszociális alternatívák filmen

Juhász Tamás: Idegen nő, idegen szöveg. A Bibliotheque Pascal és az európai poszkolonialitás nézőpontja

Pszichoanalitikus motívumok

Kalmár György: Szubjektumkonstrukciók az Elm utcában. A szubjektivitás alakzatai a „slasher" horrorfilmben

Szabó Z. Pál: Ez nem csak egy revolver. A valóság rétegei Buñuel filmjeiben

Sághy Miklós: Az adaptáció mint a szöveg tudattalanja. Csáth Géza: Anyagyilkosság; Szász János: Witman fiúk

Szindbád

Fám Erika: Utazás képekkel. Kép a képben, idő az időben - Kronosz játékai Huszárik Zoltán Szindbád című filmjében

Vígh Imre: A Szindbád emlékezéstechnikájáról

Diákmunka

Bakos Gábor: Schaár Erzsébet tárgyiasult térművészete

Birkás Gergely Sándor: A film és a videojáték fúziója a kortárs vizuális kultúrában

 
Partnerünk
Advertisement
?>