Apertúra Film-Vizualitás-Elmélet
A publikálásra szánt cikkek formai és tartalmi követelményei | Nyomtatás |

1. A közlésre benyújtott írásnak más folyóiratnál még nem publikált és elbírálás alatt nem álló, eredeti írásműnek kell lennie.

2. Az írás szövegét elektronikus formában kérjük beküldeni, előre megszabott terjedelmi korlátok nincsenek. A szöveget a következő e-mail címre „.doc" formátumban kérjük: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez . Az e-mailben kérjük feltüntetni a szerző elérhetőségét, valamint egy olyan e-mail címet, amely által a szerző elérhető azon olvasók számára, akik reflektálni szeretnének az írására. Hasznos lehet, ha az íráshoz angol és magyar nyelvű rövid (4-5 soros) összefoglalót mellékel.

3. A kézirat formája:
12-es betűméret, Times New Roman betűtípus 1-es sorköz. A bekezdéseket csak enterrel és sorkihagyással jelölje

4. Mellékletek:

a) linkek: olyan kapcsolódó weboldalak, amelyek a beküldött íráshoz kapcsolódnak, netán kiegészítik azt.

b) képek: A szöveget illusztráló képeket, táblázatokat, filmrészleteket mindig külön fájlban csatolja, és a szövegben szögletes zárójelben jelölje tervezett helyüket. A képillusztrációkat külön fájlként csatolva fogadjuk el „.jpg" „.gif" vagy „.png" formátumban. Ha Internetről letöltött képről van szó, akkor fel kell tüntetni a kép eredeti forrásának címét is.

c) irodalomjegyzék

d) absztrakt: az írás angol és magyar nyelvű rövid (4-5 soros) összefoglalója

e) adatlap: az adatlap kitöltésével hozzájárul az Apertúra készülő adatbázisának munkálataihoz. Az adatlapot innen lehet letölteni.

5. Hivatkozások:

a) A főszövegben történő hivatkozások formája: Szerző (megjelenés éve: oldalszám) vagy (Szerző megjelenés éve: oldalszám).

b) A jegyzetek, illetve a bibliográfiai jegyzék elkészítésében az alábbi két minta valamelyikének következetes használata kívánatos:

  • Könyv: Frye, Northrop: A kritika anatómiája. Ford. Szili József. Budapest, Helikon Kiadó, 1998. 243.
  • Könyvfejezet: Smith, Adam: Az erkölcsi érzelmek elmélete. Ford. Fehér Ferenc. In Brit moralisták a XVIII. században. Szerk. Márkus György. Budapest, Gondolat Kiadó, 1977. 423-553.
  • Folyóiratcikk: Nietzsche, Friedrich: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. Ford. Tatár Sándor. Athenaeum, 1992/3. 3-15.

Vagy:

  • Könyv: Casetti, F. (1986): Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore. Milano: Bompiani.
  • Könyvfejezet: Barthes, R. (1971): A műtől a szöveg felé. (ford. Kovács Sándor) In uő (1996): A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 67-74.
  • Folyóiratcikk: Baudry, J. L. (1974): Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus. (ford. A. Williams) Film Quarterly 28.2: 39-47.

Internetes források, film:

  • Internetes hivatkozás: a szerző nevét, a szöveg címét és az oldal adatait kell feltüntetni, valamint megjelölni a letöltés pontos dátumát: Philippe Dubois: A videó elgondolja azt, amit a film teremt (http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9904/dubois.htm; 2005. 08. 19.)
  • Film: a film magyar címe (ha van), (Eredeti cím. Rendező neve, megjelenés éve): Titkom virága (La flor de mi secreto. Pedro Almodóvar, 1995)
 
Partnerünk
Advertisement
?>