menu
 
Ungvári Zrínyi Ildikó: Tér és látvány: a város színháza
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás
 1. BAUDRILLARD, Jean
  1984 A tárgyak rendszere. Ford. Babarczy Eszter. Budapest, Gondolat
  1992 Szimulakrumok processziója. In Pethő Bertalan (szerk). A posztmodern. Budapest, Gondolat
 2. BELTING, Hans
  2003 Kép­antropológia. Képtudományi vázlatok. Ford. Schulcz Katalin. Budapest, Kijárat
 3. BENJAMIN, Walter
  1980 A kószáló visszatér. In Angelus Novus. Ford. Bence József. Budapest, Magyar Helikon
 4. BUCI-­GLUCKSMAN, Christine
  1994 Baroque Reason. London, Sage
 5. CRARY, Jonathan
  1995 Az érzékelés modernizálása. In Gondolat-Jel I.
 6. FISCHER-­LICHTE, Erika
  1999 Az átváltozás mint esztétikai kategória. Ford. Meszlényi Gyöngyi. Theatron, 4. sz.
 7. GADAMER, Hans­-Georg
  1984 Igazság és módszer. Ford. Bonyhai Gábor. Budapest, Gondolat
 8. GEERTZ, Clifford
  1994 Az értelmezés hatalma. Ford. Andor Eszter et al. Budapest, Századvég
 9. GERGEN, Kenneth
  é. n. Cell Phone Tehnology and the Challenge of Absent Presence
  www.swarthmore.edu/socsci/kgergen1
 10. GYÁNI Gábor
  1990 A városi mikroterek társadalomtörténete. In Tér és Társadalom 4, 1. sz.
 11. NIEDERMÜLLER Péter
  1994 A város: kultúra, mítosz, imagináció. In Mozgó Világ, 5. sz.
  é. n. Etnicitás és politika a késő modern nagyvárosokban http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/38/07nieder.htm
 12. PAVIS, PATRICE
  2003 Előadáselemzés. Ford. Jákfalvi Magdolna. Budapest, Balassi
 13. POLYÁK Levente
  é. n. A város képe. Hatalmi pozíciók a nagyvárosi környezet vizuális jelrendszerében www.epiteszforum.hu/muhely.utopia.php?muid=104
 14. ROUSSEAU, Jean­Jacques
  1978 Értekezések és filozófiai levelek. Ford. Kis János. Budapest, Magyar Helikon
 15. SCHULZE, Gerhard
  2003 A német szövetségi Köztársaság kulturális átalakulása. In Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest, Osiris
 16. SIMMEL, Georg
  é. n. A nagyváros és a szellemi élet
  http://www.filozofia.bme.hu/zg/KULT/SIMM-VAR.htm 
 17. SENNETT, Richard
  1988 A közéleti ember bukása. Ford. Boross Anna. Budapest, Helikon
 18. SZEMEREY Samu
  é. n. A mozgókép és az építészet
  www.epiteszforum.hu/mitholmikor/mozgas.pdf

 

 
kezdőlap | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum