menu
 
Jean-Luc Comolli és Jean Narboni: Film / Ideológia / Kritika
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás

Online:

A Cahiers du cinéma aktuális honlapja

Dayan, Daniel: A klasszikus film mesterkódja

David Ray Papke: Law, Cinema and Ideology: Hollywood Legal Films of the 1950s

Offline: 

Althusser, Louis: Pour Marx. Maspéro, Paris, 1964.

Althusser, Louis: Ideológia és ideologikus államapparátusok. (Jegyzetek egy kutatáshoz).Ford. László Kinga. In Testes Könyv I. Szerk. Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor sk – Odorics Ferenc. Szeged, Ictus/JATE, 1996. 373–412. o.

Baudry, Jean-Louis: Az apparátus. A valóság érzetének metapszichológiai megközelítése.Ford. Morvay Zsuzsa. Metropolis, 1999. Nyár. 10–23. o.

Baudry, Jean-Louis: Effects idéologiques produits par l’appareil de base. Cinéthique, 1970, 7–8. szám

Belsey, Catherine: A szubjektum megszólítása. Ford. Pete Klára. Helikon, 1995/1-2. 14–40. o.

Comolli, Jean-Louis: Machines of the Visible. In The Cinematic Apparatus. Szerk. Teresa de Lauretis és Stephen Heath. London, 1980. 121-143. o.

Comolli, Jean-Louis: Technique et idéologie. Caméra, perspective, profondeur du champCahiers du cinéma, 1971. május, 1972. szept-okt.

Heath, Stephen: Ideology/Discourse/Institution. Screen, 1978/3. 129-134. o.

Lebel, Jean-Patrick: Cinéma et ideologie. Paris. Ed. Sociales, 1971.

McCabe, Colin: The discursive and the ideological in film. Notes on the conditions of political intervention. Screen, 1978/4. 29-43. o.

Posztszemiotika-szám. Helikon, 1995/1-2.

 

 

 
kezdőlap | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum