menu
 
Kérchy Vera: Menedék a színház és a film között
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás

 

 1. Bazin, André: Mi a film? Budapest, Osiris Kiadó, 2002.
 2. Burke, Edmund: A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. (1757) Oxford World’s Classics, Oxford University Press, 1998.
  [Fogarasi György fordítását használom kézirat alapján. Egyéb fordítás: Edmund Burke: Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről alkotott eszméink eredetéről (1759). In Angol romantika (Esszék, naplók, levelek). Ford. Péter Ágne. Budapest, Kijárat, 2003.]
 3. Chase, Cynthia: Arcot adni a névnek. De Man figurái. Ford. Vástyán Rita és Z. Kovács Zoltán. In Pompeji, 1997/2-3. 108-144. o.
 4. Deleuze, Gilles – Félix Guattari: Rizóma. In A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrud, Sári László. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 70-86. o.
 5. Derrida, Jacques: Korlátolt felelősségű társaság abc... Ford. Kovács Sándor. Helikon, 1994/1-2. 174-184. o.
 6. Eizenstein, Sz. M.: A filmrendezés művészete. Budapest, Gondolat, 1963.
 7. Erdély Miklós: A filmről (Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák). Válogatott írások II. Budapest, Balassi Kiadó, 1995.
 8. Finter, Helga: A posztmodern színház kamera-látása. Ford. Kiss Gabriella. Ellenfény, 1998/3. szövegmelléklet
 9. Freud, Sigmund: A kísérteties. In Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Szöveggyűjtemény Szerk. Bókay Antal, Erős Ferenc. Budapest, Filum Kiadó, 1998. 65-82. o.
 10. Fuchs, Elinor: The Death of Character: Perspectives on Theater After Modernism. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1996.
 11. de Man, Paul: Esztétikai ideológia. Ford. Katona Gábor. Budapest, Janus/Osiris, 2000. 175-203. o.
 12. Sontag, Susan: Film és színház. Ford. Koós Anna. In A film és a többi művészet. Válogatta Kenedi János. Budapest, Gondolat, 1977. 352-378. o.

 

 
kezdőlap | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum